FOT-bloggen

FOT-bloggen

Om FOT-bloggen

Välkomna!

Här kan ni tycka till om Miljökollektivet FOT och andra miljörelaterade saker.

Ansvarig kan när som helst ta bort olämpliga inlägg.

Pengar och miljö

Våra behovPosted by Ansvarig 19 Jan, 2009 01:16

Igår (18/1) visades en dokumentär på SVT om USA:s ekonomiska skulder. De har för nävarande en nationell skuld på 10,6 biljoner US$, som under årens lopp har hjälpt dem att bli en s.k. supermakt. Det gäller områden som handel, krig, rymdforskning - för att inte nämna nöjes- och bilindustrin.
I ljuset av pågående finanskris så är det en väldigt relevant dokumentär - med tanke på att det globala ekonomiska systemet dominerar våra samhällen och att USA har en dominant ställning i världen. Men finns det en större relevans och ytterligare budskap att utläsa i dokumentären än de uppenbara?

Världens regeringar är på pappret överens om att vi måste ta hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter för att nå en hållbarhet i världen. Vad som inte uppmärksammas så mycket är att dessa aspekter måste vara balanserade - och inte ha en dominerande aspekt, så som ekonomin har varit i några hundra år. Den globala finanskrisen kan bl.a. förklaras med just denna obalans.
I dokumentären speglas endast de ekonomiska följderna av USA:s beteende, och påtalar att det inte finns något positivt med krisen - de uttryckte sig snarare som om alla är beroende av pengar och vi måste lösa denna kris om vi ska överleva. På sätt och vis är det bra att USA spenderat pengar, men man har spenderat det på fel saker ibland (och det har väldigt ofta haft negativa konsekvenser för sociala och miljömässiga aspekter).

Men ur alla kriser kommer något gott. Finanskrisen kan t.ex. vara början på slutet för ekonomins dominans, och ju fortare och hårdare den kraschar ju snabbare kan vi börja bygga ett nytt globalt system där de sociala och miljömässiga aspekterna dominerar - ett system som kan plana ut de negativa trenderna och sedan återställa balansen ... inte bara mellan människa och natur utan även mellan de tre aspekterna.
I ett sådant system bör USA förlora sin särställning som världsdominanter, då de på olika sätt visat sig vara olämpliga. Ska kanske denna särställning slås ut på flera nationer - eller varför inte FN?

När det hela ställs på sin spets ordentligt så kan vi varken andas, dricka eller äta pengar. Pengar går att ersätta, men det gör inte natur - eller de viktiga tjänster naturen gör åt oss. Natur får aldrig offras för pengar, men att pengar "offras" för natur är inte bara lämpligt utan nödvändigt. Tänk om alla de pengar som USA och andra länder spenderat på bl.a. krig, bilar och nöjen (och stöd åt banker under krisen) istället hade använts inom "miljöindustrin". Tänk om vi i Sverige hade börjat låna lite mer pengar och investerat i miljö, och tänk om andra länder gjort likadant. Då kunde vi utveckla en tävling mellan alla världens nationer om vem som kunde miljöanpassa sig snabbast - istället för att köra kapprustningar med vapen eller tävla i billig produktion och konsumtion.
Alla är beroende av miljön, och den är så grundläggande att dessa investeringar hade gynnat inte bara naturen och vår hälsa utan även samhällsekonomin (pga minskad eftervård av människor och natur).

Hur motiverar t.ex. våra svenska politiker att inte låna för att investera i miljö?

  • Comments(1)//blog.mfot.be/#post6