FOT-bloggen

FOT-bloggen

Om FOT-bloggen

Välkomna!

Här kan ni tycka till om Miljökollektivet FOT och andra miljörelaterade saker.

Ansvarig kan när som helst ta bort olämpliga inlägg.

Värderingar: Hållbar utv. och ekonomi

PerspektivPosted by Ansvarig 19 May, 2011 17:15

Obalansen mellan de olika grundpelarna (ekologi, socialt, ekonomi) i det slitna begreppet ”Hållbar utveckling” har berörts i tidigare inlägg (framför allt i Pengar och miljö), liksom att ekonomins dominans kan relateras till många av dagens ohållbara beståndsdelar i vår civilisation. Inläggen har även berört att det kanske är dags för en ny samhällsmodell där ekonomin inte har en alls framträdande roll (något i stil med initiativet Steg 3). Men om vi utgår ifrån vad Moder jord hade behövt (och därmed människan) så bör vi ändra den klassiska modellen som brukar få visualisera Hållbar utveckling (tre lika cirklar som är balanserat integrerade i varandra) till något i stil med att en stor ekologisk cirkel är integrerad med en mindre social som i sin tur är integrerad med en ännu mindre ekonomisk cirkel. (Sett ur ett holistiskt perspektiv är ju det ekonomiska systemet ett människoskapat fenomen frikopplat från naturens lagar och hela det organiska system som vi människor lever i och av.)

Men även om det börjar röra på sig lär det dröja innan en genomsyrande förändring blir verklighet, och tills dess kan man istället nyttja det ekonomiska systemet i naturens tjänst. Ett sådant exempel är att det numera finns prislappar på träd och hela skogar, vilket är tänkt att leda till att det ska vara mer lönsamt att bevara skogar istället för att avverka dem. Man har även börjat med monetära värderingar av ekosystemtjänster, även om det är svårt att sätta en prislapp på något så komplext, nödvändigt och värdefullt som t.ex. rening av luft. Men det är ett sätt att lättare förklara för ekonomistyrda samhällsaktörer att den gröna vägen faktiskt inte bara är förnuftig och oumbärlig – den är lönsam också.

  • Comments(1)//blog.mfot.be/#post9